Program Konkursu

StartProgram Konkursu
Rozwiń

PIĄTEK 1 CZERWCA 2018

Przyjazdy uczestników. Rejestracja 15.00-19.00 Zakład Anatomii i Neurobiologii
Zebranie organizacyjne
Wybór Jury Konkursu i losowanie kolejności grup na część praktyczną
20.00

SOBOTA 2 CZERWCA 2018

Przyjazdy uczestników. Rejestracja 8.00-9.00 Budynek AGN
Uroczyste otwarcie Kokursu 9.00-9.45 Budynek AGN
Sala wykładowa prof. Narkiewicza
Część praktyczna Konkursu 10.00-12.00 Prosektorium Zakładu Anatomii i Neurobiologii
L u n c h 12.00-13.00 Budynek CBM
Część teoretyczna Konkursu 13.00-14.30 Budynek CBM
Sala wykładowa prof. Reichera
Obrady Komisji Konkursowej 15.30-16.30 Zakład Anatomii i Neurobiologii
Uroczyste zamknięcie Konkursu
Ogłoszenie wyników. Wręczenie nagród laureatom
18.00-19.00 Budynek CBM
Sala wykładowa prof. Reichera
P o c z ę s t u n e k 19.00-20.00 Budynek CBM